ΤΣΑΠΑΡΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΑΦΜ: 038433695
Δ.Ο.Υ.: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 15394800600003843696
Επάγγελμα: Διαδικτυακές πωλήσεις
Διεύθυνση: Καραϊσκάκη 23, 564 30, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6936 958 527